Studie: Tidig psykologisk behandling efter akut koronart syndrom (hjärtinfarkt eller instabil angina)

Vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset utvecklar vi en tidig psykologisk behandling i form av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (internet-KBT) för personer som har haft akut koronart syndrom (dvs. hjärtinfarkt eller instabil angina).

Akut koronart syndrom är ofta en skrämmande hjärthändelse. Forskning visar att många patienter utvecklar posttraumatisk stress och hjärtrelaterad ångest. Det är vanligt att man då besväras av påträngande minnesbilder av hjärthändelsen, rädsla för hjärtrelaterade symtom som t.ex. hjärtklappning och tryck över bröstet och att man vill undvika saker som påminner om händelsen. Många blir också rädda för nya hjärthändelser och för att vara fysiskt aktiva.

Vi vill undersöka om en tidig psykologisk behandling i form av internet-KBT leder till förbättrad livskvalitet, psykiskt välmående och ökad fysisk aktivitet för personer som har upplevt en akut hjärthändelse.

Behandlingen riktar sig till dig som:

 • Har haft akut koronart syndrom (hjärtinfarkt eller instabil angina)
 • Det har gått minst fyra veckor eller som längst sex månader sedan hjärthändelsen
 • Besväras av posttraumatisk stress och hjärtrelaterad oro som stör dig eller som begränsar dig i din vardag.
 • Är mellan 18 och 80 år
 • Du kan vara boende var som helst i Sverige och deltagandet är kostnadsfritt. Inga fysiska besök krävs för att delta.

  Hur går anmälan till?

  För att kunna delta i studien gör vi först en medicinsk och psykologisk bedömning via telefon för att säkerställa att behandlingen är lämplig för dig.

  Du läser först igenom forskningspersonsinformationen på nästa sida. Om du efter det samtycker till att delta i studien kommer du vidare till frågeformulär om din hälsa, posttraumatisk stress, hjärtfokuserad oro och undvikanden, nedstämdhet och alkoholvanor.

  Frågorna tar ca 20 minuter att besvara. Du måste besvara alla frågor vid samma tillfälle för att anmälan ska komma in till oss.

  Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du uppringd för en telefonintervju med en sjuksköterska och därefter en psykolog.

  Hur går behandlingen till?

  I internetförmedlad KBT efter akut koronart syndrom undersöker vi de beteendemönster som kan vara bra att förändra för att uppnå förbättrad psykisk och fysisk välmående. Behandlingen har tagits fram i samråd med hjärtläkare. KBT-behandling är välbeprövad och har visat sig effektiv vid fysiska sjukdomar.

  KBT-behandlingen pågår i fem veckor. Du arbetar med textmaterial, gör övningar i din vardag och har kontinuerlig onlinekontakt med en psykolog

  Identifiering med BankID

  Om du är intresserad av att delta i studien klickar du på "Påbörja anmälan" nedan. Du kommer då att behöva identifiera dig själv med BankID. Om du deltar i projektet måste sjukvårdsjournal föras i Karolinska Universitetssjukhuset journalsystem. För att det ska vara möjligt behöver vi veta vem du är och ditt personnummer. Ditt personnummer används inte för något annat syfte än journalföring.


  Denna studie vänder sig till de som haft en hjärthändelse under de senaste 6 månaderna. Om du haft hjärtinfarkt för mer än 6 månader sedan så kan du istället anmäla dig till studien HjärtKBT. Klicka här om du haft en hjärtinfarkt för mer än 6 månader sedan

  Vid frågor om deltagandet i studien vänligen kontakta ansvarig forskare:
  Josefin Särnholm, leg. psykolog, med. dr.
  e-post: josefin.sarnholm@ki.se, telefon: 08-52483258

  Påbörja anmälan